AEROLIFE

Eurotrip 2012

Finance

Následující informace mapují rozložení finančních prostředků v rámci celého projektu. Naleznete zde rozdělení podle druhu výdaje i podle zemí, kde byl výdaj vynaložen. Rozdělení podle zemí samozřejmě odpovídá délce pobytu, abychom tuto nepřesnost vykompenzovali, ceny paliva a přistávacích poplatků byly vyobrazeny i na samostatných grafech. Kompletní seznam výdajů naleznete v přiloženém PDF.

Rozpočet na celou akci byl stanoven na cca 150 000Kč, do kterého jsme se téměř vešli. Zdrojem příjmů nám byly vlastní úspory a rodinné dary, velký dík patří za největší příspěvek Zdeňkovi Tulisovi.

Úzkostlivé plánování zde kvůli vlivům počasí není takovým grálem, jako v jiných oblastech lidského snažení a plán byl vskutku nastaven poněkud volněji a v průběhu akce několikrát pozměněn. Z toho důvodů není možné využít veškeré finanční výhody plynoucí ze včasné rezervace hotelů a „pozemní dopravy“. Veškeré ovlivnitelné náklady jsme se však snažili držet na co nejnižší úrovni.

*Položka Bristol je zařazena zvlášť neboť jde o exces, který by velkým způsobem rozložení nákladů zkreslil. Náklady za přistání na tomto letišti byly o cca 1/3 vyšší, než kolik činila stejná položka (přistání+parkování) na všech ostatních letištích dohromady. Více se o naší bristolské příhodě dočtete zde.

Následující sloupečky jsou spíše orientační a nelze z nich činit tvrdé závěry, za pozornost však stojí proporcionálně nejvyšší ceny paliva v Nizozemí, ceny byly pro lepší výpovědní hodnotu aproximovány na základě cen na minimálně třech letištích v dané zemi.

Medián přistávacích poplatků je již spíše interním ukazatelem Eurotripu, neboť obvykle čím větší/frekventovanější letiště, tím vyšší jsou i poplatky, určitě z něj nelze odvodit, že v Německu zaparkujete laciněji, než v Anglii. Lze však říci, že i větší letiště ve Francii mají ceny nižší, než menší anglická letiště. Německo leží svými cenami přibližně mezi oběma zeměmi.

Závěr

Nejdůležitějším grafem je ten první, v podstatě nám říká, že cca 60% nákladů na podobné výpravy tvoří cena letadla. S tímto poměrem si můžeme lépe udělat představu o potencionálních nákladech na podobné výpravy. Odlišnosti samozřejmě mohou nastat při letech s ultralehkými letadly, která jsou zpravidla levnější na provoz i údržbu. Stejně tak jako při vyšších útratách za ubytování, stravování atp.

About us Contact