AEROLIFE

New Year In The Air

Poděkování

Rádi bychom poděkolvali Aeroklubu v Roudnici nad Labem za jejich vstřícnost, ochotu a poskytnutí zázemí a vybavení tak nezbytného pro plánování a realizaci celého projektu.

Velký dík patří rovněž vedoucímu letového provozu Aeroklubu Praha - Letňany, bez jehož úsilí a podpory by let vůbec nebylo možné zrealizovat.

About us Contact